Projecten India & Irak


HOUTLAND heeft vanaf begin de jaren negentig diverse projecten gesponsord in India, hoofdzakelijk in de armste deelstaat Orissa.   

Het allereerste project was een waterput in een crèche in Bangalore. Na enige tijd is er bovenop de waterput nog een extra rooster aangelegd omwille van de veiligheid van de kinderen. Vaak gingen kinderen op de rand van de waterput zitten, om ongevallen te voorkomen werd er een rooster bovenop gelegd. 

Nadien werd een muur gebouwd rond een scholencomplex in Parlakhemundi Orissa ter bescherming tegen ronddolende tijgers in het dorp. 

Het dorp kreeg een 4x4 aangeboden die de zusters in staat stelde om de families van de schoolkinderen te bezoeken in de bergdorpen. De auto deed tegelijkertijd dienst als ambulance voor de buurt.

Nog later werd in de tuin van de school een irrigatiesysteem aangelegd om de bananenbomen en groenten te voorzien van water. In de klaslokalen plaatsten we computers. Bovendien nam de school extra leerkrachten aan die betaald werden door HOUTLAND.
Later betaalde HOUTLAND  het studiegeld van een vijftigtal meisjes  in een school in Allada. 
Het grootste project was  een open afdak bovenop het schoolgebouw  in Allada. Dit werd geplaatst zodat de kinderen er in de schaduw kunnen studeren. Daarnaast kon dit afdak ook gebruikt worden om de was op te hangen en te laten drogen in de moessonperiodes.

EDUCATION OF GIRLS AND YOUNG WOMEN

 

Deze projecten kaderen in de bekommernis van HOUTLAND om het lot van meisjes in India. Zonder deze financiële hulp zouden velen van hen nooit naar school gaan, thuis moeten werken en jong uitgehuwelijkt worden. 

Nu leren ze lezen en schrijven; sommigen volgen zelfs Engels. Ze leren de basisprincipes van hygiëne en worden medisch opgevolgd. Ze krijgen dagelijks een gezonde maaltijd en vooral ze leren opkomen voor zichzelf zodat ze geen slachtoffer worden van mensenhandel of kinderarbeid. 

De zusters zorgen echter dat ze de band met hun oorspronkelijke cultuur niet verliezen. Dagelijks moeten ze een uurtje werken in de tuin, zelf hun kleren wassen, ...

In 2022-2023 zal HOUTLAND de bouw financieren van een refter in Allada en in Parlakhemundi.In Irak steunt HOUTLAND kinderen door speeltoestellen aan vluchtelingenkampen te schenken. De speeltoestellen werden bovendien zelf door HOUTLAND in de kampen geplaatst.