SDG 11 - Duurzame steden en gemeenschappen2023

Verduurzamen van de productie

We installeerden 440 nieuwe zonnepanelen met bijhorende batterijen; in ideale omstandigheden zijn we compleet zelfvoorzienend in onze electriciteitsaanlevering. 
We onderzoeken de herkomst van al het hout dat wordt gebruikt; al onze leveranciers worden keurig gecontroleerd op het bezit en gebruik van een kwaliteitslabel. 


We hebben een samenwerking met 'CELL MADE' 

In 2023 gingen we een samenwerking aan met de gevangenis van Dendermonde waarin de productie van standaardartikelen werd opgestart in een productiemagazijn m.b.v. gedetineerden. 2022

Wij dragen bij tot een duurzame bebouwde omgeving

Houtland onderzoekt de mogelijkheid om elektrische laadpalen te installeren. Dit wordt verder bekeken in 2023 alsook een laadpunt voor de vlootfietsen. 

We willen onze CO2-voetafdruk zo veel mogelijk verkleinen. 


2024

Wij steunen goede doelen en/of projecten met maatschappelijke of culturele meerwaarde. 

Graag willen we alle medewerkers betrekken in het maatschappelijke engagement van Houtland. We willen meer open communiceren over de projecten die wij steunen in India en in Irak. 

Bewustmaken van maatschappelijke belangen en bijdragen. 


2024

Ons beleid op vlak van dienstverplaatsingen en woon-werkverkeer draagt bij tot het verminderen van de CO2-uitstoot. 

Houtland wil het personeel bewust maken van hun mobiliteit en wil hen stimuleren om zich ecologisch te verplaatsen. Het personeel mag tijdens de uren gebruik maken van de elektrische poolwagen. Er is een onderzoek gestart rond poolfietsen. Houtland wil vlootfietsen aanbieden waardoor de medewerkers die in een straal van 15 km wonen hun woon-werkverplaatsing ecologisch en duurzaam kunnen maken. 

Ons einddoel is om de algemene fysieke toestand van medewerkers en ecologische verplaatsingen. 


Terug naar onze SDG's