SDG 16 - Vrede, justitie en sterke publieke diensten2022

Vrede, justitie en sterke publieke diensten

 Houtland heeft een missie en visie en hebben deze vertaald in waarden. 

Iedereen hanteert dezelfde missie en heeft dezelfde waarden. Door het opstellen van een missie, een visie en toepasselijke kernwaarden kunnen onze werknemers de boodschap van Houtland communiceren naar anderen. Wanneer de waarden worden vastgelegd kan hier ook naar geleefd worden binnen de muren van ons bedrijf. 


2022

Wij communiceren transparant met onze externe stakeholders

Transparante communicate, meetings organiseren en overzichten maken die up-to-date blijven.

Een betere organisatie en een overzicht van wat er allemaal "in running" is. Door een transparante communicatie ruimen we misverstanden uit de weg. We organiseren meetings en maken overzichten die up-to-date blijven. We trachten één keer per maand samen te vergaderen om verschillende punten te overlopen. Op deze manier willen wij een open communicatie hanteren tussen de werknemers en werkgevers. Transparantie is essentieel zodat wij deze doelen kunnen bereiken. Wij zullen bijvoorbeeld de duurzaamheidsambities en de stapsgewijze realisatie communiceren. 


2022

Er is een goede dialoog tussen de organisatie en zijn omgeving

We willen op regelmatige basis onze ambities communiceren rond duurzaamheid. Bij voorkeur via de website. 

We willen op regelmatige basis onze ambities communiceren rond duurzaamheid via de website. Onze website is sinds kort vernieuwd, we willen deze niet enkel meer gebruiken als webshop maar ook als communicatietool. 


2022

Klachten worden effectief en efficiënt in behandeling genomen

We verbeteren onze klachtenprocedure. 

Deze procedure heeft als doel klachten effectief en efficiënt in behandeling te nemen. Houtland stelt de ervaring van de klant centraal waardoor hun behoeftes als uitgangspunt worden genomen. Indien de klant niet tevreden zou zijn kunnen we door een verbeterde procedure sneller assisteren.